سفارش می پذیریم.

سفارش بسته است.

پیتزا

پیتزا سیر و استیک ایتالیایی

۲۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف ایتالیایی دونفره

۳۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سیسیلی

۱۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا چهار فصل

۱۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا

۱۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا ویژه ایتالیایی 3 نفره

۴۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا ویژه ایتالیایی ۲ نفره

۳۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن ایتالیایی ۲ نفره

۳۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن ایتالیایی خانواده

۴۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات ایتالیایی خانواده

۳۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات ایتالیایی ۲ نفره

۲۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سیر و استیک ایتالیایی ۲نفره

۳۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سیر و استیک ایتالیایی 3 نفره

۴۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف ایتالیایی 3 نفره

۴۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف ایتالیایی

۲۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا نوستالژی ایتالیایی دونفره

۲۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا نوستالژی ایتالیایی خانواده

۳۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی ایتالیایی 3 نفره

۳۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی ایتالیایی ۲ نفره

۳۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن آلفردو ایتالیایی 3 نفره

۴۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن آلفردو ایتالیایی ۲ نفره

۳۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا نوستالژی ایتالیایی

۱۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا ویژه ایتالیایی

۱۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات ایتالیایی

۱۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی ایتالیایی

۱۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن ایتالیایی

۱۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن آلفردو ایتالیایی

۱۸۰,۰۰۰ تومان

بیکن

۱۸۰,۰۰۰ تومان

برگر

برگر ویژه فودلند

۱۷۰,۰۰۰ تومان

ماشروم برگر

۱۳۰,۰۰۰ تومان

چیکن برگر سوخاری کره ای

۱۵۰,۰۰۰ تومان

کلاسیک برگر

۱۱۵,۰۰۰ تومان

هالوپینو برگر

۱۳۰,۰۰۰ تومان

بیکن برگر

۱۵۰,۰۰۰ تومان

چوریتسو برگر

۲۰۰,۰۰۰ تومان

کلاسیک برگر

۱۱۵,۰۰۰ تومان

دوبل برگر تنوری

۲۱۵,۰۰۰ تومان

چیز برگر

۱۳۰,۰۰۰ تومان

همبرگر تنوری

۱۲۵,۰۰۰ تومان

برگر سوخاری

۱۵۰,۰۰۰ تومان

اسپیشال برگر

۱۷۵,۰۰۰ تومان

چیکن برگر

۱۴۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ

فیلادلفیا گوشت و مرغ

۱۹۰,۰۰۰ تومان

چیکن تندوری

۱۴۰,۰۰۰ تومان

چیکن کره ای

۱۶۰,۰۰۰ تومان

هات داگ ویژه

۱۳۰,۰۰۰ تومان

هات داگ سوخاری

۱۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف

۱۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ

۱۴۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه

۱۸۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری

۱۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ تنوری

۱۳۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ تنوری

۱۳۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری ویژه

۹۵,۰۰۰ تومان

پاستا

کاسترول چیلی میکس

۱۸۰,۰۰۰ تومان

چیکن پستو خامه

۱۵۰,۰۰۰ تومان

رتتویل (سبزیجات)

۱۴۰,۰۰۰ تومان

کاسترول گوشت

۱۸۵,۰۰۰ تومان

کاسترول مرغ

۱۷۰,۰۰۰ تومان

پاستا چیکن آلفردو

۱۵۰,۰۰۰ تومان

سوخاری

بال سوخاری

۱۹۵,۰۰۰ تومان

پاچینی

۱۹۵,۰۰۰ تومان

پیاز سوخاری

۱۱۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سوخاری

۱۰۰,۰۰۰ تومان

کراکت پنیر سوخاری

۱۰۰,۰۰۰ تومان

باکس سوخاری ویژه فودلند

۴۵۰,۰۰۰ تومان

چیکن استریپس 3 تیکه

۱۸۰,۰۰۰ تومان

ران مرغ سوخاری (دو تکه)

۱۶۰,۰۰۰ تومان

ران مرغ سوخاری (سه تکه)

۱۹۵,۰۰۰ تومان

ران مرغ سوخاری (چهار تکه)

۲۳۵,۰۰۰ تومان

چیکن استریپس (۵ تیکه)

۲۸۰,۰۰۰ تومان

پیش غذا

استرامبولی مرغ

۱۹۰,۰۰۰ تومان

استرامبولی ژامبون

۱۷۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی تنوری با سس پنیر

۱۳۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی تنوری ویژه

۱۲۵,۰۰۰ تومان

سیب وایت تنوری

۱۳۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی تنوری ساده

۸۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی وایت

۱۳۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده با سس پنیر

۱۳۰,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

۱۰۰,۰۰۰ تومان

نان سیر

۱۳۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده ساده

۸۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده ویژه

۱۲۵,۰۰۰ تومان

پیاز حلقه ای با سس چدار

۱۱۵,۰۰۰ تومان

نان سیر سبزیجات

۱۳۰,۰۰۰ تومان

استرامبولی گوشت

۲۱۰,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد ویژه فودلند

۱۸۰,۰۰۰ تومان

سالاد آنترا کورد

۱۳۰,۰۰۰ تومان

سالاد سزار سوخاری

۱۶۰,۰۰۰ تومان

سالاد سزار گریل

۱۲۰,۰۰۰ تومان

سالاد اندونزی

۴۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی کوکاکولا

۲۰,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی فانتا پرتغالی

۲۰,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی اسپرایت

۲۰,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده کوکاکولا

۳۰,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده فانتا پرتغالی

۳۰,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده اسپرایت

۳۰,۰۰۰ تومان

دوغ قوطی خشگوار

۲۰,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۷,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده خشگوار

۳۵,۰۰۰ تومان