سفارش می پذیریم.

سفارش بسته است.

پیتزا

پیتزا سیر و استیک ایتالیایی

۲۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف ایتالیایی دونفره

۳۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سیسیلی

۱۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا چهار فصل

۲۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا

۱۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا ویژه ایتالیایی 3 نفره

۴۵۵,۰۰۰ تومان

پیتزا ویژه ایتالیایی ۲ نفره

۳۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن ایتالیایی ۲ نفره

۳۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن ایتالیایی خانواده

۴۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات ایتالیایی خانواده

۳۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات ایتالیایی ۲ نفره

۲۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سیر و استیک ایتالیایی ۲نفره

۴۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سیر و استیک ایتالیایی 3 نفره

۵۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف ایتالیایی 3 نفره

۴۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف ایتالیایی

۲۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا نوستالژی ایتالیایی دونفره

۳۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا نوستالژی ایتالیایی خانواده

۳۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی ایتالیایی 3 نفره

۴۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی ایتالیایی ۲ نفره

۳۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن آلفردو ایتالیایی 3 نفره

۴۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن آلفردو ایتالیایی ۲ نفره

۳۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا نوستالژی ایتالیایی

۱۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا ویژه ایتالیایی

۲۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات ایتالیایی

۱۵۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی ایتالیایی

۱۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن ایتالیایی

۱۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن آلفردو ایتالیایی

۱۹۰,۰۰۰ تومان

بیکن

۱۹۵,۰۰۰ تومان

برگر

برگر ویژه فودلند

۱۸۰,۰۰۰ تومان

ماشروم برگر

۱۴۰,۰۰۰ تومان

چیکن برگر سوخاری کره ای

۱۶۰,۰۰۰ تومان

کلاسیک برگر

۱۲۰,۰۰۰ تومان

هالوپینو برگر

۱۴۰,۰۰۰ تومان

بیکن برگر

۱۶۰,۰۰۰ تومان

چوریتسو برگر

۲۱۰,۰۰۰ تومان

کلاسیک برگر

۱۲۰,۰۰۰ تومان

دوبل برگر تنوری

۲۳۰,۰۰۰ تومان

چیز برگر

۱۳۰,۰۰۰ تومان

همبرگر تنوری

۱۳۵,۰۰۰ تومان

برگر سوخاری

۱۶۰,۰۰۰ تومان

اسپیشال برگر

۱۸۵,۰۰۰ تومان

چیکن برگر

۱۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ

فیلادلفیا گوشت و مرغ

۲۳۰,۰۰۰ تومان

چیکن تندوری

۱۵۰,۰۰۰ تومان

چیکن کره ای

۱۷۰,۰۰۰ تومان

هات داگ ویژه

۱۴۰,۰۰۰ تومان

هات داگ سوخاری

۱۸۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف

۱۸۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ

۱۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه

۱۹۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری

۱۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ تنوری

۱۴۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ تنوری

۱۴۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری ویژه

۱۰۵,۰۰۰ تومان

پاستا

کاسترول چیلی میکس

۱۹۰,۰۰۰ تومان

چیکن پستو خامه

۱۶۰,۰۰۰ تومان

رتتویل (سبزیجات)

۱۵۰,۰۰۰ تومان

کاسترول گوشت

۱۹۵,۰۰۰ تومان

کاسترول مرغ

۱۸۰,۰۰۰ تومان

پاستا چیکن آلفردو

۱۶۰,۰۰۰ تومان

سوخاری

بال سوخاری

۲۰۵,۰۰۰ تومان

پاچینی

۲۰۵,۰۰۰ تومان

پیاز سوخاری

۱۲۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سوخاری

۱۱۰,۰۰۰ تومان

کراکت پنیر سوخاری

۱۱۰,۰۰۰ تومان

باکس سوخاری ویژه فودلند

۴۷۰,۰۰۰ تومان

چیکن استریپس 3 تیکه

۱۹۰,۰۰۰ تومان

ران مرغ سوخاری (دو تکه)

۱۷۰,۰۰۰ تومان

ران مرغ سوخاری (سه تکه)

۲۱۰,۰۰۰ تومان

ران مرغ سوخاری (چهار تکه)

۲۶۰,۰۰۰ تومان

چیکن استریپس (۵ تیکه)

۳۰۰,۰۰۰ تومان

پیش غذا

استرامبولی مرغ

۲۰۰,۰۰۰ تومان

استرامبولی ژامبون

۱۸۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی تنوری با سس پنیر

۱۴۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی تنوری ویژه

۱۳۵,۰۰۰ تومان

سیب وایت تنوری

۱۴۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی تنوری ساده

۸۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی وایت

۱۴۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده با سس پنیر

۱۴۰,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

۱۱۰,۰۰۰ تومان

نان سیر

۱۵۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده ساده

۸۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده ویژه

۱۳۵,۰۰۰ تومان

پیاز حلقه ای با سس چدار

۱۲۰,۰۰۰ تومان

نان سیر سبزیجات

۱۵۰,۰۰۰ تومان

استرامبولی گوشت

۲۲۰,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد ویژه فودلند

۱۹۰,۰۰۰ تومان

سالاد آنترا کورد

۱۴۰,۰۰۰ تومان

سالاد سزار سوخاری

۱۸۵,۰۰۰ تومان

سالاد سزار گریل

۱۳۵,۰۰۰ تومان

سالاد اندونزی

۵۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی کوکاکولا

۲۰,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی فانتا پرتغالی

۲۰,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی اسپرایت

۲۰,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده کوکاکولا

۳۰,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده فانتا پرتغالی

۳۰,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده اسپرایت

۳۰,۰۰۰ تومان

دوغ قوطی خشگوار

۲۰,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۷,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده خشگوار

۳۵,۰۰۰ تومان